EU:n yhteinen ohjelmasuunnittelu vesitutkimuksesta käynnistyy

8.12.11

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt käynnistää yhteisen ohjelmasuunnittelualoitteen vesitutkimuksen alalla. Päätös auttaa osaltaan vähentämään EU-maiden eri toimien hajanaisuutta ja tehostamaan osaamisen, tiedon ja voimavarojen hyödyntämistä. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan johtoasemaa ja kilpailukykyä vesitutkimuksen ja innovoinnin alalla. Aloitteeseen osallistuu komission lisäksi 14 Euroopan maata. Suomi on mukana aloitteessa ja osallistumistamme koordinoidaan Suomen Akatemiasta. Vesitutkimusaloite on yksi kymmenestä yhteisen ohjelmasuunnittelun aloitteesta, joilla pyritään ratkaisemaan yhteiskunnallisia suuria haasteita.

Euroopalla on tällä hetkellä johtoasema vesialan teollisuudessa, tutkimuksessa ja innovoinnissa ja se hallitsee kolmasosaa alan liiketoiminnasta, julkaisuista ja patenteista. Euroopan tasolla vesitutkimusta ja veteen liittyviä innovaatioita rahoitetaan vuosittain noin 500 miljoonalla eurolla. Tästä Euroopan maiden osuus on 370 miljoonaa euroa ja Euroopan komission osuus 130 miljoonaa euroa.

Yhteisen ohjelmasuunnittelun tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys siitä, miten kestävän talouden edellyttämät kestävät vesihuoltojärjestelmät Euroopassa ja muualla maailmassa voidaan järjestää. Suuriin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin, ekologisiin ja teknologisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää Euroopan laajuista, monitieteellistä lähestymistapaa. Aloite parantaa Euroopan vesialan tutkimusagendojen yhteensovittamista tarkoin valituilla toiminnoilla, kuten tutkimushankkeilla, infrastruktuureilla ja tutkijoiden kansainvälisellä yhteistyöllä. Yhteisillä toimilla kehitetään kestäviä ekosysteemejä ja turvallisia vesihuoltojärjestelmiä sekä edistetään vesialan kilpailukykyä. Lisäksi tuetaan vettä säästävää, kestävää biotaloutta ja kavennetaan kuilua veden kysynnän ja käytettävissä olevien vesivarojen välillä.

Lisätietoja:
tiedeasiantuntija Kata-Riina Valosaari, FT
Suomen Akatemia
p. 09 7748 8216
s-posti: etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Risto Alatarvas
p. (09) 7748 8345
etunimi.sukunimi(at)aka.fi
www.aka.fi

 

 

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »