Uutta laseranalytiikkaa ja Terrafamen mahdollisia terveyshaittoja

4.5.2016

Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit -akatemiaohjelmassa on tällä hetkellä mukana 19 hyvin erilaista tutkimushanketta. Tässä muutama niistä, lyhyesti esiteltynä.

Fosfaattikaivosten jätekasoja halutaan hyödyntää ottamalla fosfokipsistä talteen siihen rikastuneita harvinaisia maametalleja. Etelä-Afrikka on ollut maailman suurimpia fosforihappotuottajia, Suomessa tutkimuksen kohteena on Siilinjärven apatiittikaivoksen fosfokipsijäte. Projektissa kehitetään uusia menetelmiä erottaa halutut metallit. Tutkimuksessa ovat mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto, GTK, VTT ja eteläafrikkalainen Mintek.

Aalto-yliopisto tekee tutkimusyhteistyötä Etelä-Afrikan kanssa syvien kaivosten eritysongelmista, jotka liittyvät niin kaivostekniikkaan kuin terveyteen ja turvallisuuteen. Maailman syvimmät kaivokset löytyvät Etelä-Afrikasta, kun taas Pyhäsalmi on Euroopan syvin kaivos.

Kotimaisessa projektissa kehitetään laserspektroskopiaan perustuva menetelmä harvinaisten maametallien nopeaan analyysiin mineraalinäytteistä. Mukana ovat tutkijaryhmät Jyväskylän ja Oulun yliopistoista sekä Tampereen teknillisen yliopistosta. Projektissa yhdistyvät geokemia, optoelektroniikka, laserspektroskopia ja elektroniikka täysin uuden menetelmän ja laitteiston kehittämisessä.

Helsingin yliopiston Kemian laitoksella kehitetään uusia, ympäristölle puhtaampia menetelmiä jalometallien liuottamiseen malmista tai vaikka elektroniikkajätteestä. Esimerkiksi kullan liuottamiseksi käytetyt syanidit tai elohopeayhdisteet pyritään korvaamaan orgaanisilla, pyridiinipohjaisilla liuottimilla.

Kaivosten ympäristöpäästöjä ja niiden mahdollisia terveysvaikutuksia vesiekosysteemeihin ja ihmisiin tutkitaan kahden metallikaivoksen lähistöllä. Tavoitteena on monta eri tietä saada kuva tilanteesta ja mahdollisista terveysvaaroista. Projektissa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Suomen Ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Itä-Suomen yliopisto.

Terrafamen eli entisen Talvivaaran kaivoksen alapuolella olevissa vesistöissä tutkijat ottavat laajalta alalta näytteitä kaloista ja pohjasedimenteistä, mittaavat toksisuutta ja tekevät standardoituja ekotoksisuustestejä. Pyhäsalmen kaivos on maanalainen, ja jätevedet purkautuvat vain yhdestä pisteestä, joten siellä näytteitä otetaan keskitetymmin. Tietoja mittaustuloksista ei ole vielä saatavilla.

Teksti Harriet Öster
Kuva: Siilinjärven kaivoksesta, Wikipedia

Viimeksi muokattu 4.5.2016
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »