Tieteen avoimen julkaisemisen mahdollisuudet tutkimusjärjestelmälle ja tutkijoille

7.3.2016

Avoin tiede ja tutkimus –hanke (ATT) käynnistyi maaliskuussa 2014 ja se jatkuu vuoteen 2017 saakka. Hankkeessa pyritään selvittämään, miten avoin tiede muuttaa tutkimuskäytäntöjä ja miten avoimuus toteutetaan tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Tavoitteena on nostaa Suomi vuoteen 2017 mennessä johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Erja Heikkinen vastaa jatkossa ministeriön puolelta avoimen tieteen kokonaisuudesta. Heikkisen mukaan ATT-hanke on käynnistynyt hyvin ja monet isot organisaatiot ovat lähteneet mukaan tähän työhön. Koulutus- ja tiedejärjestelmää ollaan muokkaamassa dynaamisemmaksi, mutta Heikkinen korostaa myös avoimuuden hyödyistä yksittäisille tutkijoille. Tämän saavuttamiseksi tutkijoiden on omaksuttava avoimen tieteen periaatteet oman työnsä perustaksi.

Avoimuuden etenemisen uhkana Heikkinen pitää epäselvyyksiä roolituksessa ja työnjaossa.

”Kun olosuhteet ovat otolliset, luova oivaltaminen on helpompaa. Tutkimuksen tuotosten arvon muodostuminen on tärkeimpiä kehityskohteitamme. Tarvitsemme yhteisen näkemyksen rahoituksen ja resurssien kohdentamisesta. Selkeä roolitus korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kirjastojen, arkistojen, tutkimusinfrastruktuurien, muiden julkisten toimijoiden sekä yksityisten ja kolmansien sektorin toimijoiden kesken on oleellista”, sanoo Heikkinen.

Tutkijan näkökulma avoimeen tieteeseen

Tuuli Toivonen edustaa avoimen tieteen strategiaryhmässä tutkijoiden näkökulmaa.

”Esimerkiksi kansainvälisessä Polymath –projektissa on pyritty viemään matemaattinen ongelma maailmanlaajuisen matemaatikkoyhteisön ratkaistavaksi. Tämä onnistunut projekti voi olla kuva tulevaisuuden tavasta tehdä tutkimusta”, sanoo Toivonen.

Toivosen mukaan open access –julkaisemisessa menetelmien ja mahdollisuuksien mukaan myös aineistojen avoimuus on keskeistä. ”Avoimuus tulee helpommaksi koulutuksen ja tutkijoiden tuen kautta. Käytäntöjä muokataan vielä, mutta tärkeää on kuulla tutkijoita. Tässä työssä tutkijoille tarjottavien porkkanoiden käyttö on keppiä tehokkaampaa”, sanoo Toivonen.

”Paras porkkana on se, että avoimuus tehdään helpoksi opettajille. Tarvitaan valistusta ja tiedotusta sekä esimiehille että maisteri- ja tohtoriopintovaiheen tuleville tutkijoille.”

Viimeksi muokattu 7.3.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »