Tutkitusti-kirja Venäjän palatseissa ja kaduilla: Vallan kulissien takana toimii ristiriitainen yhteiskunta

5.5.2015

”Mitä Putin haluaa?”, kysytään, kun halutaan ymmärtää Venäjää. Autoritaarisen kapteenin aikomuksia onkin hyvä analysoida, mutta kaikki ei aina mene niin kuin johtaja haluaa. Suuri osa nyky-Venäjän todellisuudesta on aivan muuta kuin oli tarkoitus. Vallan kulissien takana on instituutioiden, toimijoiden ja intressien ristiriitainen yhteiskunta, jota pyörittävät muutkin voimat kuin hallinto.

Suomen Akatemian Tutkitusti-kirjasarjan uusin kirja Venäjän palatseissa ja kaduilla katsoo tuorein silmin paitsi vallan kulisseihin myös niiden taakse. Tärkeä tavoite, venäläinen modernisaatio, ei ole mennyt niin kuin oli tarkoitus. Luonnonvarojen tehokkaamman hyödyntämisen sijaan ihmisten terveys ja ympäristö ovat vaarassa. Maa tuntuu myös ajautuvan jatkuvasti uusiin konflikteihin lännen kanssa. Venäjällä vallitsevat aivan omanlaisensa olosuhteet ja perinteiset venäläiset käytännöt, joihin globaalit ilmiöt toistuvasti törmäävät.

Kirjan ovat kirjoittaneet Suomen parhaat Venäjä-asiantuntijat Suomen Akatemian Venäjän-tutkimuksen huippuyksiköstä. Teoksessa tarkastellaan Venäjän taloutta, politiikkaa, hyvinvointia, kulttuuria ja ulkopolitiikkaa viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Millainen on nyky-Venäjän todellisuus? Miksi Venäjä ajautuu ulkopolitiikassaan aina vain uusiin vastakkainasetteluihin? Mihin nuoriso uskoo? Onko toimiva, korruptiosta vapaa demokratia ja oikeusvaltio edes mahdollinen?

Aidon demokratian tiellä?

”Venäjän hallinnosta ei saa kokonaiskuvaa vain analysoimalla, kuinka se toteuttaa uutta julkishallintoa, koska kaikkialla vaikuttavat epäviralliset käytännöt ovat olennaisessa asemassa hallinnon toiminnassa. Venäjällä on tähän oma ilmaisunsakin, krugovaja poruka: vedetään jokainen välistä ja kukaan ei ilmianna toista.” Markku Kivinen

”Kilpailulla oli pitkälle meneviä ja odottamattomia seurauksia sosialistiselle järjestelmälle. (…) Voidaan perustellusti väittää, että kilpailussa ja yrittäjyydessä korostuva individualismi edisti yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvua ja vapauden vaatimuksen voimistumista.”Katalin Miklóssy

”(…) nykypolitiikan puutteita ovat esimerkiksi heikot ja toimintakyvyttömät poliittiset puolueet, vahvasti sensuroidut tai itsesensuroidut tiedotusvälineet, todellisen vallan puute lainsäädännössä, toimivallaltaan heikko ja puolueellinen oikeuslaitos, valtion taloudellisen vallankäytön mielivaltaisuus ja sisäinen korruptio.” Vladimir Gel’man

”Suomalaisesta lehdistöstä venäläinen lehdistö poikkeaa selvimmin siinä, että lukijoiden mielipidekirjoitukset puuttuvat lähes kokonaan ja että monista poliittisista kysymyksistä kerrotaan vain yksi puoli asiasta. Uutisissa jätetään usein paljon lukijan tulkinnan varaan (...). Jukka Pietiläinen

”(...) Alkoholismiin liittyy Venäjällä paljon häpeää: vaikka juomisen ajatellaan kuuluvan venäläiseen kulttuuriin, alkoholiriippuvuutta pidetään heikkoutena, ja se pyritään usein salaamaan.” Laura Lyytikäinen

”Suurin ongelma ja samalla yksi Venäjän siksak-politiikkaa selittävä tekijä on se, että Venäjä ei ole saanut tahtomaansa tasa-arvoista asemaa ja vaikutusvaltaa suhteessa länteen.(…) Venäjällä ei ole ollut kykyä tarkastella lännen toimia muussa kuin siinä valossa, että niillä tähdätään Venäjän nujertamiseen.” Tuomas Forsberg

Kirjan ovat toimittaneet huippuyksikön ja Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen ja Suomen Akatemian tiedottaja Leena Vähäkylä, joka on koko Tutkitusti-kirjasarjan toimittaja. Sen on kustantanut Gaudeamus.

Kirjan sisällysluettelo ja luettelo kirjan kirjoittajista löytyy Gaudeamuksen verkkosivuilta

Lisää huippuyksiköstä

Lähde: Gaudeamuksen tiedote

Viimeksi muokattu 5.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »