Tutkijoiden ja rahoitustahojen hyvä kommunikaatio edistää tiedettä

Tutkijoiden ja rahoitustahojen hyvä kommunikaatio edistää tiedettä

12.11.2015

Suomeen tarvittaisiin enemmän startup-rahoituspaketteja ja tukea etenkin tutkijanuran alkuvaiheessa. Tätä mieltä ovat akatemiatutkijat Petri Ala-Laurila ja Merja Heinäniemi, jotka osallistuivat lokakuussa Suomen Akatemian järjestämään akatemiatutkijatilaisuuteen. Ala-Laurila on tutkinut verkkokalvon signaalinkäsittelyn neuraalisia mekanismeja ja Heinäniemi solujen välistä viestintää.

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan rahoittamat akatemiatutkijat keskustelivat tilaisuudessa tutkimuksestaan sekä rahoituksesta tieteellisen toimikunnan kanssa. Keskustelun aiheet käsittelivät muun muassa tutkimuksen vaikuttavuutta ja Suomen Akatemian rahoitusmuotoja. Myös kansainvälisyys ja liikkuvuus olivat suosittuja keskusteluaiheita.

Ala-Laurilan ja Heinäniemen tutkimusryhmiin kuuluu ulkomaalaisia tutkijoita, ja he pitävät kansainvälisyyttä tärkeänä ryhmän dynamiikan kannalta. Heinäniemen mukaan ryhmän kansainvälisyys saattaa rohkaista suomalaisia tutkijoita lähtemään helpommin ulkomaille. Ala-Laurila on työskennellyt tutkijana myös Yhdysvalloissa ja hänelle liikkuvuus on itsestään selvä asia.

”On oikeastaan hämmentävää, jos liikkuvuus ei toteudu nykyään päivittäin. Nykyteknologia, kuten sosiaalinen media ja Skype, mahdollistavat tiedonvaihdon lähes mistä vain. Liikkuvuuden ei siis aina tarvitse olla fyysistä”, hän toteaa.

Akatemiatutkijoilta kehitysideoita tieteen rahoitukseen

Ala-Laurilan ja Heinäniemen mielestä rahoituksen hakemisen ja itse rahoituspäätöksen aikaväli voisi olla lyhyempi. Ala-Laurila toteaa, että Suomesta puuttuvat kokonaan nopeat mekanismit myöntää rahoitusta huippututkijoille.

 ”Rahoitusta voitaisiin jakaa myös nopeina startup-paketteina. Näin voitaisiin tehdä nopeasti esimerkiksi laitehankintoja, jotka vievät normaalisti kilpailutuksen vuoksi paljon aikaa. Hyvä esimerkki nopeasta rahoituksesta on Yhdysvalloissa toteutettu Howard Hughes Medical Instituten jakama rahoitus. Siinä potentiaaliset tutkijat kutsutaan kokoukseen, jossa he pitävät esityksen ja rahoitus jaetaan ripeästi esitysten perusteella,” hän kertoo.

Ala-Laurilan mukaan tutkijoiden ja rahoittajien välinen hyvä kommunikaatio on keino edistää tiedettä, ja tätä voisi tuoda myös mukaan hakemisvaiheeseen. Heinäniemi myöntää, että Suomessa kaikki perustetaan lähinnä kirjalliseen arvioon, vaikka esitys voisi olla vuorovaikutteisempi tapa jakaa rahoitusta.

Lisäksi Heinäniemi toivoo tutkijoille enemmän tukea jo hakuvaiheeseen. ”Tällaisia tilaisuuksia voisi olla jo hakujen yhteydessä varsinkin tutkijanuran alkuvaiheessa”, sanoo Heinäniemi.

Akatemiatutkijarahoitus mahdollistaa keskittymisen tutkimukseen

Ala-Laurila ja Heinäniemi kertovat, että akatemiatutkijarahoituksella he ovat voineet rakentaa perustan tutkimukselleen. Viisivuotinen rahoitus on mahdollistanut myös riskinottoja. Lyhyemmällä rahoituskaudella tutkimus täytyisi rakentaa varman päälle. ”Oman ryhmän perustaminen on ollut tärkeintä. Se mahdollistaa toimimisen itsenäisesti”, toteaa Heinäniemi.

Ala-Laurilan mukaan rahoituksella on rakennettu strategia ja perustettu laboratoriolle tarvittava teknologia. Niiden avulla voidaan tähdätä oman alan huipulle.

Vaikka rahoitus ei osuisikaan kohdalle, on hakemisesta hyötyä. "Hakemuksia täyttäessä oppii kiteyttämään ajatuksiaan ja miettimään tavoitteitaan tarkemmin. Toisaalta hakemustyöhön kuluu paljon työaikaa, jonka voisi käyttää itse tutkimukseen”, mainitsee Ala-Laurila.

Tutkijanura pitäisi Heinäniemen mukaan saada entistä läpinäkyvämmäksi. ”Olisi kiinnostava tietää, mihin tutkijat ovat päätyneet akatemiatutkijavaiheen jälkeen. Ovatko jotkin tekijät, kuten lokaaliympäristö, esteenä henkilön kehittymiselle.”

Ala-Laurila ja Heinäniemi olivat tyytyväisiä Akatemian järjestämään tilaisuuteen. He kokivat tilaisuuden hyödylliseksi etenkin verkostoitumisen näkökulmasta.

”Nyt, kun on tavannut toimikunnan jäsenet, on varmasti helpompi lähestyä heitä myös jatkossa. Ja tämä toimii varmasti myös toisinpäin,” hän toteaa.

Teksti ja kuva: Anna-Riikka Oravakangas

Viimeksi muokattu 12.11.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »