EN

Markkinoi osaamistasi ja voita 1500 euron matka-apuraha!

9.7.2015

FinCEAL Infobank –kilpailu: Markkinoi osaamistasi ja voita 1500 euron matka-apuraha! Kilpailu on avoinna 28.8.2015 asti.

FinCEAL Infobank -tietokanta on eri tieteenalojen Afrikkaan, Aasiaan, Latinalaisen Amerikkaan ja Karibiaan liittyvän tutkimuksen tietokanta. Tietokannassa on tällä hetkellä yli 100 rekisteröityä tutkimushanketta. Infobank-tietokantaa ylläpitää FinCEAL Plus (Developing Finnish Science, Technology and Innovation between Europe, Africa, Asia and the LAC Region) -hanke, jota rahoittaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö ja koordinoi suomalaisten yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID.


FinCEAL Plus Infobank-tietokannan ajatuksena on lisätä Suomessa tehtävän tutkimuksen näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti korostaen suomalaista osaamista kohdealueilla ja tarjota viranomaisille ja kansainvälisille verkostoille tietoa hankkeista. Tietokanta:

  • Helpottaa tiedonvaihtoa, viestintää ja lisää yhteistyömahdollisuuksia Afrikkaan, Aasiaan ja Latinalainen Amerikka-Karibia -alueelle suuntautuvassa tutkimuksessa;
  • Toimii alustana, jonka kautta Suomen ministeriöt ja edustustot ulkomailla sekä potentiaaliset akateemiset partnerit kohdealueilla voivat etsiä ja kartoittaa suomalaisia osaajia;
  • Edistää suomalaisten tutkimuslaitosten tutkimuksen ja valmiuksienkehittämishankkeiden avoimuutta ja lisää hankkeiden näkyvyyttä
  • Toimii kansallisena informaationlevityspisteenä liittyen rahoitus- ja  yhteistyömahdollisuuksiin ja näihin liittyviin tapahtumiin

FinCEAL Infobank-tietokantaa tukevat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ulkoasiainministeriö ja Suomen Akatemia. Infobank-tietokantaa ylläpitää UniPID (suomalaisten yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto): www.unipid.fi/infobank

 

Lisätietoa FinCEAL Infobank-kilpailusta.

Viimeksi muokattu 9.7.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »