GeneRISK-tutkimuksen tavoitteena genomitiedon arkipäiväistäminen

13.2.2015

Helmikuussa alkaneessa GeneRISK-tutkimushankkeessa selvitetään, miten genomitietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollossa ja miten genomitiedon antaminen yksilöille vaikuttaa sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tutkimuksessa kartoitetaan tutkittavien perinnöllistä ja elintapoihin liittyvää alttiutta sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja ohjataan näihin tietoihin perustuen tutkittavia alentamaan omaa riskiään. Hankkeeseen kutsutaan mukaan kymmeniätuhansia 45–65 -vuotiaita eteläsuomalaisia henkilöitä.

Tutkimuksessa julkiset ja yksityiset terveyspalvelut, tutkijayhteisö ja yritykset pyrkivät tavoitteeseen yhdessä, ja mallia testataan todellisissa toimintaympäristöissä.

Hankkeesta tekee poikkeuksellisen se, että osallistujat saavat halutessaan myös itse tiedon henkilökohtaisesta sairastumisriskistään. Tavoitteena on tutkia, miten yksilöllistetty tieto omasta terveydestä ja mahdollisista riskitekijöistä motivoi osallistujia elintapamuutoksiin ja auttaa näin ehkäisemään sairauksia. 

”Genomitiedon tehokkaampi hyödyntäminen voi auttaa tunnistamaan henkilöitä, joilla on kohonnut riski sairastua moniin kansantauteihin. Näille henkilöille voidaan antaa kohdennettua elintapaneuvontaa ja tarvittaessa määrätä ennalta ehkäisevä lääkitys. Valitsimme kohteeksi erityisesti sydän- ja verisuonitaudit, koska ne ovat edelleen suomalaisten yleisin kuolinsyy ja riskin alentamiseksi on olemassa hyvin koeteltuja keinoja”, toteaa professori Samuli Ripatti Helsingin yliopistosta. 

Kutsut tutkimukseen tulevat kolmen organisaation kautta: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea sekä Mehiläisen työterveyspalvelut kutsuvat henkilökohtaisesti omia asiakkaitaan tutkimukseen, ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kautta tutkimukseen otetaan mukaan pääkaupunkiseudun verenluovuttajia. Tutkimusta koordinoi Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM.

GeneRISK-tutkimushanke on osa SalWen koordinoimaa Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito (GET IT DONE) -ohjelmaa, jonka tavoite on tehostaa yksilöllistetyn, ennakoivan diagnostiikan ja hoidon käyttöä terveydenhuollossa. 

”Ohjelma on ainutlaatuinen kokonaisuus, koska mallit testataan todellisessa terveydenhuollon ympäristössä. Lisäksi Suomeen laaditaan parhaillaan kansallista genomistrategiaa ja GeneRisk-hankkeessa pilotoidaan monia strategiavalmistelussa esiin tulleita asioita”, kertoo SalWen toimitusjohtaja Saara Hassinen.

Lisätietoja:
www.generisk.fi
www.salwe.fi

 

Viimeksi muokattu 15.4.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »