Rajoja ylittävää huippututkimusta

16.9.2014

Globaalissa maailmassa verkostot ylittävät valtiollisia rajoja. Ihmisten, tavaroiden ja ideoiden liikkuvuus on vapaampaa kuin koskaan aiemmin. Samaan aikaan nationalismin kannatus kasvaa ja rajojen sijainnista kiistellään jopa Euroopan liepeillä.

Rajoja vedetään uusiksi myös Suomen sisällä, kun kuntia sekä sosiaali- ja terveysalueita uudistetaan.

Suomen Akatemian Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikkö RELATE tarkastelee kaikkia näitä ilmiöitä alue- ja kulttuurimaantieteen lähtökohdista. Transnationalisuudella tarkoitetaan rajojen ylittävää toimintaa ja yhteistyötä.

RELATE huippututkimusyksikkö toimii seuraavat kuusi vuotta (2014-2019) Oulun ja Tampereen yliopistoissa.

"Maailman poliittinen ja taloudellinen tilanne pursuaa relevantteja tutkimuskohteita", sanoo huippuyksikön johtaja, professori Anssi Paasi Oulun yliopiston maantieteen laitokselta.

"Maailmankäsitys oli pitkään territoriaalinen. Maailma koostui suljetuista yksiköistä, valtioista. Itä-Euroopan murroksen jälkeen verkostoteoriat saivat jalansijaa yhteiskunnallisessa tutkimuksessa", professori Paasi kuvailee.

"Sekä territoriaalinen että relationaalinen asioiden järjestyminen ovat kuitenkin olemassa samaan aikaan. Yksi tavoitteemme onkin tutkia tätä samanaikaisuutta ja sen ilmenemistä."

Nyt muun muassa Ukrainan tilanne viittaa nationalismin uuteen nousuun Venäjällä.

"Valtion tilallinen muutos, kansallisen identiteetin muokkautuminen, rajojen ylitys ja globaalien virtojen hallinta ovat neljä päätutkimusteemaamme", Paasi sanoo. "Tehtävämme on luoda uudenlaisia näkökulmia rajoihin sekä kansojen ja yksilöiden identiteetteihin."

Kulttuuri- ja sosiaalitieteiden tutkimuksessa on Suomessa tähän saakka ollut usein kansallinen lähtökohta. Tuontiteorioita on sovellettu suomalaisiin olosuhteisiin.

"Meidän huippuyksikkömme haluaa osoittaa, että Suomessa voidaan tehdä kansainvälisesti kovatasoista tiedettä tälläkin saralla", Anssi Paasi vakuuttaa. "Teorioita ei ainoastaan sovelleta, niitä myös luodaan."

Muuttuvat rajat, valtiot ja identiteetit

Valtion tilallinen muutos ja transnationaalisuus ovat yksi huippututkimusyksikön tutkimusteemoista. Ryhmää luotsaa aluepolitiikan ja aluekehityksen professori Sami MoisioOulun yliopiston maantieteen laitokselta.

"Euroopan Unioni on osaltaan hämärtänyt valtioiden välisiä rajoja. Yhteisvaluutta, ihmisten vapaa liikkuvuus EU:n sisällä sekä EU:n lainsäädännön asema kansalliseen lainsäädäntöön verrattuna ovat kaikki ilmiöitä, jotka liittyvät valtioiden muutosprosessiin", Moisio pohtii.

"Myös Barentsin alueen yhteistyö on hyvä esimerkki transnationaalisuudesta eli rajat ylittävästä toiminnasta. Barentsin alueella taloudellinen ja kulttuurinen yhteistyö toimii neljän valtion rajojen yli. Tätä teemaa tutkii huippuyksikön koordinaattorinakin toimiva tutkijatohtori Kaj Zimmerbauer.

"Tutkimme myös miten kansainväliset toimintamallit, niiden kieli ja niihin liittyvät poliittisen järkeilyn tavat tulevat monimutkaisella tavalla osaksi suomalaista aluesuunnittelua ja -politiikkaa. Tutkijatohtori Juho Luukkosen tutkimus käsittelee tätä aihepiiriä", Moisio kertoo.

Tilallinen sosialisaatio ja identiteetit on toinen huippututkimusyksikön pääteemoista. Tutkimusryhmä työskentelee Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa aluetieteen professori Jouni Häklin johdolla.

"Teemassa tutkitaan poliittisen kiinnittymisen, toiminnan ja osallistumisen kysymyksiä", Häkli sanoo.

"Tutkimusaiheita yhdistää näkökulma subjektiviteetista, eli minuuden ja itsekäsitysten yhteisöllisestä muodostumisesta. Sen kautta tarkastellaan maantieteellisten maailmankuvien ja kuulumisen, valtasuhteiden, poliittisen toimijuuden, identiteetin, toiseuden sekä hallinnan ja vastustamisen muotoja", Häkli luettelee.

"Tutkijatohtori Kirsi Pauliina Kallio tutkii lasten ja nuorten poliittisen toimijuuden ehtoja ja muotoja Suomessa ja Iso-Britanniassa. Tutkijatohtori Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen pyrkii selvittämään, miten lapsuudessa koettu pakotettu siirtyminen vaikuttaa yksilöihin ja kulttuurisiin yhteisöihin."

Professori Häkli tutkii valtiomuutosta ylikansallisen poliittisen toiminnan näkökulmasta. "Konkreettisesti tutkimukseni kohdistuu YK:n lapsen oikeuksien komitean työskentelyyn, joka on yhtä aikaa globaalia ja valtiollista", Häkli sanoo.

Rajat erottavat – mutta yhdistävät myös

Rajojen ylitys -tutkimusteeman vastuullinen tutkija on professori Jarkko Saarinen Oulun yliopiston maantieteen laitokselta.

"Tarkastelemme rajojen ylitystä turismin, vapaaehtoistyön ja maahanmuuton näkökulmista", Saarinen kertoo.

"Mikä on rajan ylityksen ja kohtaamisen merkitys vieraan ja isännän näkökulmista? Miten turismi ja vapaaehtoistyö luovat ja määrittelevät transnationaalista kansalaisuutta ja identiteettiä? Miten ne vähentävät ennakkoluuloja, ja mikä on valtion merkitys tässä kaikessa?", Saarinen kuvailee tutkimuskysymyksiä.

Tutkijatohtori Juha Ridanpää tutkii, miten populaarikulttuuri ja media muovaavat ihmisten tapaa lähestyä ja ymmärtää rajojen, alueellisten identiteettien ja toiseuden problematiikkaa.

Globaalien virtojen hallinta -teeman vetäjänä toimii professori Anssi Paasi. Tutkimusaiheita ovat muun muassa Euroopan ulkorajojen turvallistaminen ja Pohjois-Afrikasta Italiaan saapuva pakolaisvirta. Myös valtioiden rajojen valvonnan yksityistäminen on kohteena.

"Kotoisella maaperällä tutkimme rajojen merkitystä suomalaisessa strategisessa aluesuunnittelussa."

"Perustutkimus on pitkäjänteistä ja tulosten saaminen vie aikansa. Viestimme kuitenkin aktiivisesti päättäjille ja suunnittelijoille silloin kun tutkimustuloksistamme on hyötyä päätöksenteossa", Paasi sanoo.

Aidosti monitieteistä ja kansainvälistä

Oulun ja Tampereen yliopistoissa työskentelevää noin kolmenkymmenen hengen tutkijajoukkoa on verevöitetty kansainvälisin rekrytoinnein.

"Meillä on tutkijoita kahdeksasta eri maasta", Anssi Paasi kertoo. "Tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden paikkoihin oli yli 70 hakijaa ympäri maailmaa. Valitsimme heistä kymmenen; nyt meillä on tutkijoita muun muassa Botswanasta ja Australiasta."

"Ikähaitari on laaja ja koulutustaustat monenkirjavat: ryhmässä työskentelee maantieteilijöiden lisäksi kulttuuriantropologeja, poliittisen historian ja filosofian maistereita, Eurooppa-opinnoista valmistuneita sekä kasvatustieteilijöitä."

RELATEn tutkijatohtori Juho Luukkonen sai keväällä The Planning Thought Award -tunnustuksen aluesuunnitteluun liittyvästä työstään. Palkinnon myönsi The Evolution of Planning Thought -järjestö, joka palkitsi neljä eri puolilta maailmaa olevaa erityisen lahjakasta ja nuorta aluesuunnittelun tutkijaa.

"Tällaisessa joukossa konkaritutkijakin saa uutta intoa työhönsä", sanoo Paasi ylpeänä ryhmästään.

Teksti: Satu Räsänen
Henkilökuva: Pekka Kiirala 
Muut kuvat: Pixmac.fi

Julkaistu alun perin A propos -verkkolehdessä.

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »