Yliopistot ja yritykset auttavat toisiaan pysymään mukana ajassa

23.10.2013

Yliopiston yritysyhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet. Monissa yliopistoissa yhteistyö on laajaa aina opinnäytetöistä tulevaisuuden tutkimusteemojen innovoimiseen asti.

Aalto-yliopiston kaikissa korkeakouluissa yritysyhteistyö on elinvoimaista. Yrityssuhteiden johtaja Seppo Laukkanen korostaa, että vuorovaikutus ympäristön kanssa parantaa tutkimuksen laatua.

"Yrityksellä saattaa myös olla kiinnostavaa empiriaa, johon tutkimuksen myötä pääsee käsiksi. Tieteentekijöillä ja yritystoimijoilla on lisäksi intressiä keskustella ammatillisesti keskenään kehittämistarpeista. Rahoitusmahdollisuus on vielä merkittävä: tutkimus voi saada rahoituksen yrityspuolelta, jos sen teema herättää siellä kiinnostusta. Ja toki esimerkiksi monet tekniikan alan tutkijat haluavat, että heidän tuotoksensa tulevat käyttöön", Laukkanen luettelee perusteita yritysyhteistyölle.

Jyväskylän yliopistossa nähdään yritysyhteistyö keinona kehittää yliopiston toiminnan alueellista vaikuttavuutta. Hallintojohtaja Kirsi Moisanderperustelee vaikuttavuutta paikallisen yritystoiminnan vahvistumisena.

"Yritysyhteistyö on yksi tekijä siinä, että Keski-Suomessa on säilynyt tietotekniikkayrittäjyyttä ja se on jopa lisääntynyt. Ylipäänsä yritysyhteistyö on mahdollisuus siirtää uutta tietoa yhteiskuntaan", Moisander sanoo.

Laukkanen kuvailee yritysyhteistyön yhdeksi tavaksi törmäyttää mahdollisia toimijoita järjestelmällisesti toisiinsa. Yritysyhteistyöllä tavoitellaan myös uusia liiketoimintaideoita. Yritysten toimijoita, tutkijoita ja opiskelijoita eri tieteen aloilta saatetaan yhteen innovaatioyhteistyön merkeissä.

"Yritysyhteistyötä tehdään myös rakentaen keskustellen teemalistaa, joista jotkut teemat voivat johtaa toimintaan nyt tai tulevaisuudessa. Varsinainen tutkimusyhteistyö perustuu yrityspuolen tutkimusintresseihin, jolloin yritys lähtee mukaan rahoittamaan tutkimusta. Monitieteisessä tutkimuksessa on yleensä kyseessä merkittävä ajankohtainen kysymys, esimerkiksi kestävä kehitys."

Jyväskylän yliopistossa on yritysten kanssa esimerkiksi yhteistyösopimuksia yliopistoissa tehtyjen keksintöjen kaupallistamiseksi. Moisander mainitsee yhteistyömuodoksi lisäksi tilaustutkimukset kuten opinnäytetyöt, joita yritykset teettävät tarpeisiinsa.

"Tekesin rahoittamat hankkeet ovat merkittävässä roolissa yritysyhteistyössä. Mutta muun muassa aktiivista yritysyhteistyötä harjoittavassa informaatioteknologian tiedekunnassa on paljon sen ja yritysten välisiä tutkimushankkeita."

Tutkimustulokset ovat pääsääntöisesti julkisia

"Haluamme säilyttää johtavan asemamme, ja muun muassa siksi teemme yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. TTY:llä on meidän alaamme hyvin sopivaa tutkimus- ja opetustyötä, ja myös läheinen sijainti helpottaa yhteistyötä", Äijö tiivistää.WavinLabko Oy on tehnyt yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa kymmeniä vuosia. Tuotanto- ja ostopäällikkö Tony Äijo kuvailee yritystä erotin- ja jätevesituotteiden suunnittelun edelläkävijäksi ja johtavaksi valmistajaksi.

"Tutkimushankkeiden lisäksi teemme yhteistyötä yliopiston kanssa diplomitöiden muodossa. Viime vuonna teetimme kaksi diplomityötä TTY:llä."

Äijön mukaan yhteistyöprojekteissa määritellään tarkasti tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet sekä resurssit. Tapaamisia on säännöllisesti, ja mahdollisiin ongelmiin tartutaan ripeästi.

"Käytännössä me tuomme projektiin tavoitteen, joka voi olla esimerkiksi olemassa oleva ongelma tai tulevaisuuden kehitystavoite. Tehtävänämme voi olla muun muassa tuotteiden valmistaminen uusilla materiaaleilla tai menetelmillä, joiden toimivuutta yliopistossa testataan."

TTY:n ja yritysten yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa tutkimustulokset ovat pääsääntöisesti julkisia. Tulosten mahdollisesta suojaamisesta, hyödyntämisestä ja korvauksesta sovitaan erikseen.

"Kuvailisin tutkimuksia avoimiksi, vaikka jonkin verran on joiltain osin toisinaan tehty salassapitosopimuksia. Esimerkiksi FIMECCin hankkeessa on määritelty julkiset ja salaiset tiedot. Diplomityöpalavereissa saatetaan suusanallisesti sopia, mikä jää niin sanotusti liitteisiin eli salaiseksi."

"Mielestäni meidän ja TTY:n yhteisissä tutkimushankkeissa vallitsee keskinäinen luottamus. Ja hyvästä yhteistyöstä kiitän aktiivista materiaalitekniikan professori Jyrki Vuorista."

Teksti: Mia Hemming
Kuvat: Tanja Mikkola

Julkaistu alun perin A propos -verkkolehdessä.

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »