Viksu-tiedekilpailusta vauhtia tutkijan uralle

20.3.2013

Suomen Akatemian vuoden 2012 Viksu-tiedekilpailun voittajat on valittu. Viksu-tiedekilpailun kärkisijoille nousi tällä kertaa erityisen paljon matemaatikkoja, mutta myös kirjallisuus, uudet energiaratkaisut ja historia kiinnostivat nuoria. Palkinnon sai 15 opiskelijaa, kuusi koulua ja yksi opettaja.

”Matematiikassa kiehtoo sen täsmällisyys. Siinä ei ainoastaan väitetä asioita, vaan myös todistetaan ne”, kuvailee innostustaan matematiikkaan vuoden 2012 Viksu-kilpailussa palkittu Joni Teräväinen. Maunulan yhteiskoulun Helsingin matematiikkalukion opiskelija voitti kilpailun kansallisen sarjan lukuteorian alaan kuuluvalla työllään. Tulevaisuuden haaveena on ura matematiikan tutkijana.

Joni Teräväiselle aiheenvalinta Viksu-kilpailun tutkielmaa varten ei ollut vaikea. Kiinnostus analyyttiseen lukuteoriaan johdatti hänet luontevasti Diofantoksen yhtälöiden äärelle. ”Valitsin kilpailutyöhöni lukuteoreettisen aiheen, sillä lukuteoria kiehtoo minua matematiikan osa-alueista kaikkein eniten. Viime kesänä sain idean tutkia Diofantoksen yhtälöitä ja pian huomasin, että aiheesta saisi mielenkiintoisen tutkielman. Diofantoksen yhtälöissä kiinnostaa se, että ne ovat helposti muotoiltavissa, mutta vaikeasti ratkaistavissa”, Joni kertoo.

Yhtälöiden tutkimuksella on matematiikan saralla pitkä historia ja niihin liittyy edelleen paljon avoimia kysymyksiä, joita ei ole onnistuttu ratkaisemaan. Arvioitsijat pitävät Jonin kilpailutyötä haasteellisuudeltaan yliopistotasoisena. ”Aiheen löytäminen ja tulosten riippumaton keksiminen ovat vaatineet lukiolaiselta huomattavaa matemaattista kypsyyttä, lukuteorian tuntemusta ja menetelmien hallintaa”, palkintoperusteluissa tiivistetään.

Viksu-tiedekilpailun kärkisijoille nousi tällä kertaa erityisen paljon matemaatikkoja. Kilpailun kansainvälisen sarjan voittaja Yiali JanHelsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta todisti, ettei matemaattisessa Nicholson-Bailey-mallissa ole epätriviaaleja neljän askeleen mittaisia jaksollisia ratoja. Kiinnostus sekä matematiikkaan että biologiaan johdatteli molempia tieteenaloja yhdistävään tutkimukseen. Palkintoperustelujen mukaan avoimen ongelman ottaminen tällaisen työn lähtökohdaksi on väkevä osoitus kunnianhimosta. ”Se, että onnistuu todistamaan avoimen ongelman epätriviaalilla tavalla, on lukiolaiselta häkellyttävä saavutus”, arvioitsijat toteavat.

Myös Yiali Yanin tulevaisuuden suunnitelmissa siintää matematiikan opiskelu yliopistossa. ”Erityisesti matemaattiset mallit ja niiden sovellukset kiinnostavat”, Yiali Jan kertoo.

Neea Palojärvi Valkeakosken Tietotien lukion Päivölän matematiikkalinjalta kehitti matemaattisen mallin, jonka avulla voidaan testata asunnon soveltuvuutta pyörätuolin käyttäjille pohjapiirustuksen perusteella. Otte Heinävaara Maunulan yhteiskoulun Helsingin matematiikkalukiosta puolestaan esitteli työssään uuden neliöpotenssi-iteraatio -menetelmän, joka soveltuu kompleksikertoimisten polynomiyhtälöiden ratkaisuun. Johanna Rantanen ja Yen Mai Valkeakosken Tietotien lukiosta vertailivat, miten muistiinpanojen kirjoitusmenetelmän valinta – käsin tai tietokoneella – vaikuttaa oppimiseen.

”Tulee hyvä fiilis, kun osaa”

Kilpailun kansallisessa sarjassa kolmannen palkinnon ja parhaan terveystiedon työn palkinnon saanut Kerttu Uusimäki yhdistää kilpailutyössään kaksi mielenkiinnonkohdettaan: terveystiedon ja matematiikan. Lääketieteen opinnoista kiinnostunut Kerttu tutki työssään anoreksian hoidon vaikuttavuuden arviointia Markovin mallin avulla.

”Anoreksia on ajankohtainen aihe ja yhteiskunnassamme merkittävä ongelma. Laadullista tutkimusta anoreksiasta on tehty paljon, mutta yhtään laskennallista mallia en löytänyt. Siksi päädyin arvioimaan sairauden hoidon vaikuttavuutta matemaattisella Markovin ketjulla”, Kerttu kertoo.

”Markovin ketjua varten anoreksiaa sairastavista ja terveistä piti määrittää yksinkertaistus, joka on kuvattavissa tiloina. Siirtyminen tilasta toiseen tapahtuu tietyillä tilansiirtotodennäköisyyksillä, ja hoidon tehokkuuserot näkyvät näiden todennäköisyyksien eroina”, Kerttu kuvailee. Hän havaitsi, että jos kouluterveydenhuoltoa tehostettaisiin niin, että painonhallinnan ongelmista kärsivät nuoret havaittaisiin ja hoidettaisiin terveiksi kaksi kertaa todennäköisemmin kuin nyt, säästyisi yhteiskunnalta noin kolme miljoonaa euroa ja vuotuinen kuolleisuus putoaisi nykyarvosta 16 laskennalliseen arvoon 12,7.   

Arvioitsijoiden mielestä Kertun työn erityisansio on sen poikkitieteellisyys. Matemaattisen menetelmän yhdistäminen terveystieteelliseen aiheeseen on osoitus monipuolisesta menetelmien hallinnasta ja luovuudesta.

”Työn suurimpia ansioita on eri tieteiden välisten rajojen ylittäminen”, arvioinnissa todetaan.

Kertun mielestä tutkielman teko on mielenkiintoinen ja antoisa projekti, johon kannattaa heittäytyä. ”Tutkielman teossa oppii aivan uusia asioita, joita ei muuten lukio-opinnoissa tule vastaan. Tulee hyvä fiilis, kun huomaa, että osaa.”

Suomen Akatemia järjesti Viksu-tiedekilpailun nyt viidettätoista kertaa. Viksun avulla Akatemia tarjoaa lukiolaisille mahdollisuuden tutustua tieteen tekemiseen ja tutkijan ammattiin. Kilpailuun osallistutaan tekemällä kilpailutyö mistä tahansa lukion oppiaineesta. Opetusministeri Jukka Gustafsson ja Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Marja Makarow palkitsivat voittajat Viksun palkintojenjakotilaisuudessatiistaina 19.3.2013. Palkinnon sai 15 opiskelijaa, kuusi koulua ja yksi opettaja. Voittajien kesken jaettiin 30 000 euroa.

Lue lisää palkittavista nuorista, heidän tutkimuksistaan ja arvioitsijoiden palautteesta
www.viksu.fi

Teksti: Riitta Tirronen
Kuvat: Terhi Honkonen

Julkaistu alun perin A propos -verkkolehdessä.

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »