”Luottamus Akatemian ja tieteentekijöiden välillä avainasia”

19.2.2013

”Akatemiassa tehtävät päätökset ja linjaukset vaikuttavat koko suomalaiseen tiedekenttään. Tästä johtuen Akatemian toimien tulee olla hyvin harkittuja ja perusteltuja. Yleisellä tasolla avoimuus on tänä päivänä erityisen tärkeää ja luottamus Akatemian ja tieteentekijöiden välillä toiminnan perusedellytys”, sanoo professori Tuula Tamminen. Hän aloitti vuoden alussa toisen kolmivuotiskautensa terveyden tutkimuksen toimikunnan puheenjohtajana.

Mitä lisäarvoa Akatemian rahoitus ja tiedepoliittinen osaaminen voi tuoda tutkimukselle?

Koska Akatemian rahoitus perustuu tiukkaan kilpailuun ja kansainväliseen vertaisarviointiin, Akatemia tuottaa erittäin merkittävää tietoa tutkimuksemme tilasta ja tasosta kaikille osapuolille, kuten tutkijoille, tieteenaloille, yliopistoille ja tiedepoliittiseen päätöksentekoon. Tätä tietoa ei vielä täysimääräisesti hyödynnetä ja esimerkiksi yhteistyö terveyden tutkimuksen toimikunnan ja alan tiedekuntien välillä voisi olla kehittämiskohde.

Oman toimikuntasi tieteenalojen näkymät lähitulevaisuudessa - miten toimikunta voi edistää näiden alojen tutkimusta ja tutkijoiden työskentelyä?

Olemme juuri toimikunnan vaihdosvaiheessa. Edellinen toimikunta tiivisti joitakin ajatuksiaan uudelle toimikunnalle eteenpäin vietäväksi, ja uusi terveyden tutkimuksen toimikunta pitää ensimmäisen suunnittelukokouksensa huhtikuussa omia linjauksiaan tehden. Keskiössä on ollut terveyden tutkimuksen Akatemian ulkopuolisen tutkimusrahoituksen huomattava väheneminen ja sirpaleisuus. Myös aiemmin kansainvälisesti erittäin korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen tila huolestuttaa monista syistä, esimerkkeinä tutkimustyön vaikeutuminen sairaaloissa ja lääkäritutkijoiden väheneminen. Toisaalta ns. translationaalinen tutkimus on vahvistumassa ja uskonkin, että innovaatiot alallamme lisääntyvät.

Mitkä ovat yleisemmin Suomen tieteen haasteet nyt ja lähivuosina, mihin kansallisesti pitäisi erityisesti paneutua tiedepolitiikassa?

Suomen menestys on riippuvainen siitä, miten korkeimpaan koulutukseen, osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostetaan, sillä me emme kilpaile halvoilla tuotantokustannuksilla tai pääoma- ja luonnonvararikkauksilla. Toisaalta suomalaiset ovat yksi maailman parhaiten koulutetuista kansakunnista. Nyt pitäisi päättäjillä olla rohkeutta panostaa tieteeseen. Tutkijoille jaettava tutkimusrahoitus on meillä vielä aika pientä ja lyhytkestoista. Rahoitusmuotoja on edelleen kehitettävä huomioiden myös kansainväliset rahoitusmahdollisuudet.

Mikä on oma taustasi tutkijana, aikaisempi kokemus yliopistohallinnosta tai tiedepoliittisista tehtävistä? Mikä motivoi Akatemia- ja toimikuntatyöskentelyssä?

Oma tutkimusalueeni on pieni, ja se asettuu kovien luonnontieteiden ja monialaisten ihmistieteiden hankalille, mutta mielenkiintoisille rajapinnoille. Lastenpsykiatrisena kliinisenä ja osin alan perustutkijana olen varmaan kokenut kaikenlaisia tutkijan kipupisteitä ja iloja. Kansainvälisestikin vasta nousevan alan tutkijana tuntee esimerkiksi kaikkien tiedejulkaisujen tunnuslukujen suhteellisuuden: jos tutkijoita ja lukijoita on kovin vähän, pisteitä ei kerry. Olen itse joutunut miettimään sitä, miten uusia tutkimusaloja tuetaan ja miten tutkimuksen keinoin voidaan vastata ympäröivän yhteiskunnan polttaviin tarpeisiin. Olen johtanut sekä oman alani tieteellistä maailmanjärjestöä että eurooppalaista järjestöä ja näen, että suomalaisella lasten- ja nuorisopsykiatrisella tutkimuksella on erittäin hyviä mahdollisuuksia nousta ja osin jo pärjätäkin kansainvälisellä huipulla tällä kaikkialla yhä tärkeämmäksi tulevalla tutkimusalalla. Kunhan vain pienetkin alat pärjäävät kovassa rahoituskilpailuissa suurten puristuksessa.

Tuula Tammista haastatteli Leena Vähäkylä.
Kuva: Kari Likonen

Julkaistu alun perin A propos -verkkolehdessä.

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »