”Viisas raha suuntautuu uuden luomisedellytyksiin”

19.2.2013

”Akatemian perusrooli on vahva sekä tutkimuksen rahoittajana että sen laadun arvioijana. Akatemian työ nojautuu uskottavuuteen ja legitimiteettiin tutkimuksen alalla.  Näitä peruspiirteitä on välttämätöntä vaalia edelleen”, sanoo kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan uusi puheenjohtaja, professori Olli Mäenpää. Hänestä Akatemialla voi olla myös nykyistä monipuolisempaa ja proaktiivisempaa annettavaa tieteen ja tutkimuksen edistäjänä.

Mitä lisäarvoa Akatemian rahoitus ja tiedepoliittinen osaaminen voi tuoda tutkimukselle?

Tiedepolitiikkaa tarvitaan niukkojen resurssien allokoinnissa, tutkimuksen esteiden madaltamisessa ja ennen muuta tutkimuksen edellytysten turvaamisessa. Akatemialla on näillä aloilla vankka asiantuntemus, joka nojautuu tiedeyhteisöön. On erinomaista, että tiedepolitiikan valmistelu ja uudistaminen voivat nojautua tällaiseen osaamiseen. Uskoisin, että sille on juuri nyt myös aitoa kysyntää. Tätä kautta myös tiedeyhteisö luo lisäarvoa tutkimukselle.

Oman toimikuntasi tieteenalojen näkymät lähitulevaisuudessa – miten toimikunta voi edistää näiden alojen tutkimusta ja tutkijoiden työskentelyä?

Oman toimikuntani alaan kuuluu toistakymmentä tieteenalaa. Akatemian rahoitus on niille kaikille ilman muuta tärkeää, mutta viisas raha suuntautuu potentiaalin vahvistamiseen ja uuden luomisedellytyksiin.  Parhaiten siinä luullakseni onnistutaan, kun huippujen lisäksi huolehditaan myös riittävän vahvasta, laajasta ja monipuolisesta tutkimusperustasta ja perustutkimuksesta. Eihän mitään huippua ole ilman tukevaa perustaa, eikä huippuus voi merkitä perustasta irtautumista.

Mitkä ovat yleisemmin Suomen tieteen haasteet nyt ja lähivuosina, mihin kansallisesti pitäisi erityisesti paneutua tiedepolitiikassa?

Rakenneuudistuksia pohditaan ja toteutetaan kaikilla aloilla, kunnista ja julkisista palveluista tuomioistuimiin ja poliisin toimintaan. En näe mitään kelvollista syytä, miksi tutkimus jäisi tällaisen rakennepohdinnan ja -uudistuksen ulkopuolelle. Olen havainnut, että tällä alalla niitä rakenteita vasta riittääkin. Toiseksi, vaikka tiede on universaalia, Eurooppa on ensisijainen ja luonteva tutkimusympäristö useimmilla tieteenaloilla.  Panoksemme – ja samalla hyötymme – eurooppalaisella tutkimusalueella voisi olla hyvinkin kaksinkertaistettavissa. Kysymys ei suinkaan ole pelkästään rahasta, vaan ennen muuta tutkimuksen laadusta ja sen vahvistamisesta.

Miten oma taustasi tutkijana ja aikaisempi kokemus yliopistohallinnosta tai tiedepoliittisista tehtävistä motivoi Akatemia- ja toimikuntatyöskentelyyn?

Hallinto-oikeuden tutkijana olen kiinnostunut myös käytännön hallinnosta. Silti motiivini on ennen muuta tehtävän vaativuus ja antoisuus. Ja jos kaikesta huolimatta pitää löytyä myös osa-aikaisia tiedebyrokraatteja, ehkä byrokratian tuntemus ei siinä haittaa?

Mitä odotat tulevalta toimikunnan puheenjohtajuudeltasi? Millä mielellä tartut tähän tehtävään?

Toimikunta on paljon vartijana, mutta puheenjohtajan tehtävä on johtaa puhetta, ei tutkimusta. Luotan täysin toimikunnan kriittiseen asiantuntevuuteen ja monialaiseen arviointiin. Epäilemättä seuraavat kolme vuotta tuovat toimikunnan pöydälle myös uusia ideoita ja niitä paljon puhuttuja haasteita. Työsarkaa siis riittää.

Tapasit toimikuntasi muut jäsenet perehdytyspäivillä 14.-15.1. Miltä uusi toimikuntasi vaikuttaa kokoonpanoltaan?

Pirteä, monialainen, sitoutunut ja asiantunteva. Helppohan tällaisen porukan kanssa on paneutua edessä olevaan uurastukseen.

Kertoisitko lyhyesti omasta Making Rights Real - Oikeuksien turva -tutkimusprojektistasi? Mitä tutkitte siinä ja miksi?

Perusproblematiikan muodosti havainto, jonka mukaan erilaisia oikeuksia kyllä kirjataan lainsäädäntöön, mutta eivät ne vielä sillä välttämättä toteudu. Tämä sotii oikeudentajuakin vastaan. Miten oikeudet sitten toteutetaan, osoittautui kiinnostavaksi ja moni-ilmeiseksi problematiikaksi. Keinoja ja tapoja on monia, Euroopan tasolla ja kansallisesti. Tämä projekti ei kuitenkaan esittämiään ongelmia ratkaissut: eivät ne oikeudet vieläkään välttämättä realisoidu. Tutkimus jatkuu…

Olli Mäenpäätä haastatteli Terhi Loukiainen.
Kuva: Kari Likonen

Julkaistu alun perin A propos -verkkolehdessä.

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »