Vastuullista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa syytä edistää myös Horisontti 2020 -ohjelmakaudella 

17.01.2013

Väliarviointi antaa vahvan tuen 7. puiteohjelmassa olevan Tiede yhteiskunnassa -ohjelman työn jatkamiselle myös tulevalla ohjelmakaudella. Väliarvioinnin ovat tehneet Technopolis ja Fraunhofer ISI.

Väliarvioinnissa tarkasteltiin ohjelman suunnittelua, tavoitteita, täytäntöönpanoa, alustavia tuloksia ja vaikuttavuutta vuosina 2007–2011. Siinä selvitettiin myös Tiede yhteiskunnassa -teemojen asemaa 7. puiteohjelman muissa osioissa.

Arviointiraportissa annetaan myös suosituksia Tiede yhteiskunnassa -teemojen tulevaisuudesta Horisontti 2020 -ohjelmakaudella.

Tiede yhteiskunnassa  -ohjelma näytti suunnan

Tiede yhteiskunnassa -ohjelman keskeinen tavoite on edistää vastuullista, avointa ja eettisesti kestävää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, josta Euroopan komissio käyttää termiä Responsible Research and Innovation (RRI).

Ohjelman aloitteilla pyritään edistämään naisten asemaa tutkimustoiminnassa, sekä parantamaan tiedemaailman ja poliittisten päätöksentekijöiden, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön välistä viestintää. Erityishuomiota on kiinnitetty myös nuorten kannustamiseen tiede- ja teknologia-aloille.

Kohderyhmät mukaan suunnitteluun

Arvioinnin keskeiset tulokset tukevat Tiede yhteiskunnassa -toimien jatkamista erityisohjelmien avulla myös tulevalla puiteohjelmakaudella.

Tiede yhteiskunnassa -ohjelman aloitteet ovat arvioinnin mukaan käsitelleet tavoitteiden kannalta olennaisia teemoja ja onnistuneet houkuttelemaan mukaan suuren eurooppalaisen osallistujajoukon.  Ohjelman kautta rahoitetuissa hankkeissa on etsitty ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä ohjelman aihealueisiin liittyviin yhteisiin haasteisiin.

Arviointiraportin mukaan eri kohderyhmät ja heidän toiveensa tulisi ottaa tulevassa ohjelmasuunnittelutyössä nykyistä tiiviimmin huomioon parhaan mahdollisen vaikuttavuuden takaamiseksi.

Tieteen kiistakysymyksistä tulee voida keskustella

Tiede yhteiskunnassa -teemoja käsittelevät kansalliset ohjelmat ja hankkeet ovat usein pieniä, hajanaisia ja rajallisesti resursoituja. EU:n Tiede yhteiskunnassa -ohjelma on arvioinnin mukaan lisännyt kiinnostusta ja aktiivisuutta eri jäsenmaissa.

Ohjelma on edistänyt verkostoitumista ja edesauttanut tärkeiden teemojen nostamista poliittiseen keskusteluun. Myös muihin 7. puiteohjelman temaattisiin osioihin on arviointiraportin mukaan sisällytetty aiempaa enemmän Tiede yhteiskunnassa -ohjelman teemoja.

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla on tärkeä rooli työn, hyvinvoinnin ja vaurauden luomisessa Eurooppaan. Tieteen edistysaskelista ja uusiin teknologioihin liittyvistä kiistanalaisista kysymyksistä pitää Tiede yhteiskunnassa -ohjelman väliarvioinnin mukaan käydä mahdollisimman laajaa yhteiskunnallista keskustelua.

Lisätietoa:

Arviointiraportti ”Interim evaluation & assessment of future options for Science in Society Actions” on luettavissa osoitteessa: http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1401


Teksti: Risto Alatarvas

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »