Vastuulliselle tutkimukselle ja innovoinnille kansalaisten tuki EU:ssa tehdyssä kyselyssä

22.11.2013

Uudesta Eurobarometri-kyselystä käy ilmi, että yli kolme neljäsosaa (77 %) eurooppalaisista katsoo, että tieteellä ja teknologialla on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan. Vastaajat ilmoittivat kuitenkin myös olevansa huolissaan uusien teknologioiden esim. ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamista riskeistä. He haluavat, että tutkimuksessa ja innovoinnissa otetaan huomioon eettiset periaatteet (76 %), sukupuolten välinen tasa-arvo (84 %) ja julkinen keskustelu (55 %). Aiempien Eurobarometri-kyselyjen tapaan yli puolet eurooppalaisista ilmoitti olevansa kiinnostuneita tieteen ja teknologian kehityksestä (53 %), mutta useimmat heistä (58 %) katsovat, ettei heillä ole asiasta tarpeeksi tietoja.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaavan komissaari Máire Geoghegan-Quinnin mukaan tutkimuksen tulokset osoittavat, että eurooppalaiset tunnustavat tieteen ja teknologian merkityksen yhteiskunnassa. He kuitenkin odottavat samalla, että tutkijat ja poliittiset päättäjät ottavat huomioon heidän arvonsa ja huolenaiheensa. "Seuraavassa EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmassa (Horisontti 2020) keskitytään tämän tasapainon saavuttamiseen. Meidän on nyt tehostettava toimintaamme käynnistääksemme keskustelun tieteen asemasta yhteiskunnassa. Meidän on myös saatava nuoret kiinnostumaan urasta tieteen ja innovoinnin alalla”, Quinn lisäsi.

Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia on sitä mieltä, että korkeakouluissa ja valtion laboratorioissa työskentelevät tutkijat ovat kaikkein pätevimpiä selvittämään, miten tieteen ja teknologian kehitys vaikuttaa yhteiskuntaan. Useimmat vastaajista (82 %) pitävät heitä myös henkilöinä, jotka todennäköisimmin kantavat toiminnassaan yhteiskunnallisen vastuun.

Useimmat eurooppalaiset saavat tietoa tieteen ja teknologian kehityksestä televisiosta (65 %), sanomalehdistä (33 %), verkkosivuilta (32 %) ja aikakauslehdistä (26 %). Hieman alle puolet vastaajista (47 %) on joskus opiskellut tiedettä tai teknologiaa koulussa, korkeakoulussa, yliopistossa tai muualla. Eurooppalaisilla on kuitenkin myönteinen käsitys tiedekoulutuksen vaikutuksesta nuoriin. Suurin osa vastaajista (65 %) katsoikin, että hallitukset eivät tarjoa riittävästi virikkeitä herättämään nuorten kiinnostusta tiedettä kohtaan.

 

Tausta

Tämä Eurobarometri-kysely tehtiin henkilöhaastatteluina Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Siinä arvioitiin Euroopan kansalaisten suhtautumista tieteeseen ja innovointiin. Vastauksia saatiin yhteensä 27 563 eri yhteiskunta- ja väestöryhmistä. Haastattelut käytiin 26.4–14.5.2013.  Tässä tutkimuksessa EU:n keskiarvo tarkoittaa 27 EU-jäsenvaltion keskiarvoa, sillä Kroatia ei ollut vielä liittynyt EU:hun kenttätyötä tehtäessä.

EU:n seuraava tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti 2020 toteutetaan vuosina 2014–2020. Se painottuu voimakkaasti yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään, kuten terveydenhuollon parantamiseen, ympäristöystävällisempään liikenteeseen sekä elintarviketurvaan ja energiavarmuuteen.  Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on erityinen ”Tiede ja yhteiskunta” -talousarvio, jonka varat keskitetään tieteellisen ja teknologisen toiminnan integroimiseen eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi näillä varoilla lisätään tiede- ja teknologiauran houkuttelevuutta erityisesti nuorten keskuudessa sekä puututaan näillä aloilla esiintyvään sukupuolijakauman epätasapainoon.

Esimerkki tällaisesta työstä on vuoden kestävä VOICES-hanke (http://www.voicesforinnovation.eu/), jossa Euroopan kansalaiset voivat esittää näkemyksiään, mielipiteitään ja ideoitaan jätteen käytöstä resurssina. Tuloksia käytetään Horisontti 2020 -ohjelman kaupunkien jätehuoltoa koskevien tutkimuspainopisteiden laadinnassa.

 

Linkkejä

Yhteyshenkilöt:

  • Michael Jennings (+32–2)296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience
  • Inmaculada Martínez García (+32–2) 298 73 03
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »