Uudenlaisia materiaaleja käytettäväksi
biolääketieteellisissä sovelluksissa

Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä julkaisemassa tuoreessa tutkimuksessa raportoidaan ensimmäistä kertaa luusairauksien hoidossakin käytettävien bisfosfonaattiyhdisteiden kyvystä muodostaa fysikaalisia geelejä puhtaassa vedessä. Hanke on Suomen Akatemian osittain rahoittama.

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen akatemiatutkija, dosentti Elina Sieväsen johdolla selvitettiin yksityiskohtaisesti neljän bisfosfonaattiyhdisteen kykyä muodostaa geelejä ja tutkittiin muodostuneiden geelien rakenteita. Dosentti Manu Lahtinen Jyväskylän yliopiston kemian laitoksesta osallistui merkittävällä panoksella yhdisteiden rakenteiden ja ominaisuuksien tarkasteluun. Tutkitut bisfosfonaattiyhdisteet suunniteltiin ja valmistettiin professori Jouko Vepsäläisen tutkimusryhmässä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen farmasian laitoksella. Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella työskentelevän tohtorikoulutettava Aino Alanteen väitöstutkimusta.

Tuore tutkimus lisää osaltaan ymmärrystä fysikaalisten geelien muodostumiseen tarvittavista ominaisuuksista sekä esittelee uudenlaisia materiaaleja biolääketieteellisissä sovelluksissa käytettäväksi. Tällaisten geelien kolmiulotteista verkostoa voitaisiin esimerkiksi käyttää solujen kasvualustana, jolloin vaurioituneiden kudosten uusiutumista voitaisiin nopeuttaa tai niiden ominaisuuksiin vaikuttaa. Geelejä voitaisiin kenties käyttää myös vapauttamaan lääkeainetta tasaisella nopeudella elimistöön tai kuljettamaan niitä haluttuun kohteeseen elimistössä. 

Tutkimus on julkaistu arvostetussa Journal of Materials Chemistry B: Materials for biology and medicine -kausijulkaisussa ja se valittiin tutkimustulosten merkittävyyden ja uutuusarvon nojalla numeron 45 (2013) kansikuva-artikkeliksi.

Supramolekulaariset geelit ovat reagoivia ja palautuvia

Fysikaaliset eli supramolekulaariset geelit muodostuvat, kun liuenneet pienehköt molekyylit vuorovaikuttavat keskenään muodostaen verkoston, joka sitoo liuottimen rakenteeseensa. Supramolekulaariset geelit eroavat perinteisistä polymeerisistä eli kemiallisista geeleistä siinä, että ne palautuvat ennalleen. Supramolekulaarisen geelin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa ärsykkeen, esimerkiksi lämmityksen, avulla. Ärsykkeen poistuttua geeli palautuu alkuperäiseen muotoonsa. Ominaisuuksiensa vuoksi supramolekulaariset geelit ovat mielenkiintoisia mm. biolääketieteellisten, materiaalitieteellisten ja elektroniikan sovellusten kannalta.

 Artikkeli Journal of Materials Chemistry B -lehdessä:

Alanne, A.-L., Lahtinen, M., Löfman, M., Turhanen, P., Kolehmainen, E., Vepsäläinen, J., Sievänen, E. First bisphosphonate hydrogelators: potential composers of biocompatible gels. Journal of Materials Chemistry B. 2013. 1(45):6201-6212.

http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2013/TB/C3TB20957A 

Lähde: Itä-Suomen yliopiston tiedote

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »