EN

Samankaltaiset ihmiset viestivät keskenään

22.102013

Ihmisten taipumus kommunikoida samankaltaisten ihmisten kanssa on aiemmin luultua vahvempi, mikä rajoittaa tiedon ja ajatusten kulkua sosiaalisissa verkostoissa, osoittaa Aalto-yliopiston tutkijaryhmä Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS -julkaisusarjassa juuri ilmestyneessä artikkelissa.

Tulos on saatu aikaan tutkijaryhmän kehittämällä laskennallisella menetelmällä, jota on sovellettu laajaan, anonymisoituun, nimettömäksi muutettuun, matkapuheluaineistoon. Matkapuhelinoperaattorin laskutusjärjestelmästä peräisin oleva aineisto sisältää tarkat tiedot satojen miljoonien matkapuheluiden ajoituksista sekä anonymisoitujen soittajien ja vastaanottajien iästä, sukupuolesta sekä laskutustyypistä. Tutkimusta on tehty Suomen Akatemian rahoituksella.

Tutkimus kytkeytyy viime vuosina erittäin tärkeäksi nousseeseen monitieteiseen tutkimukseen, laskennalliseen ihmistieteeseen, jossa valtavista data-aineistosta louhitaan laskennallisin keinoin tietoa ihmisten käyttäytymisestä. Laskennallisessa ihmistieteessä pyritään yksilöiden sijaan ymmärtämään yleisiä lainalaisuuksia ja suurten ihmisjoukkojen käyttäytymistä, toisin kuin viime aikoina paljon julkisuutta saaneessa tiedustelutarkoituksia palvelevassa tiedonkeruussa ja -louhinnassa. Lisäksi aineistot ovat yleensä anonymisoituja.

Tutkijaryhmän laskennallinen menetelmä perustuu puheluiden tarkkojen ajoitusten tilastolliseen analyysiin. Sen avulla voitiin osoittaa että toisiaan välittömästi seuraavien puheluiden ketjut ja kuviot (esimerkiksi A soittaa B:lle, joka heti soittaa C:lle) ovat yleisempiä iän, sukupuolen ja yhteisten tuttavien suhteen samankaltaisten ihmisten välillä kuin pelkkien puhelumäärien perusteella voitaisiin olettaa.

Kehitetyn menetelmän sovellukset eivät rajoitu ihmisten välisen viestinnän tutkimukseen, vaan sille on mahdollisia sovelluksia esimerkiksi aivotutkimuksessa.

Linkki PNAS-artikkeliin “Temporal motifs reveal homophily, gender-specic patterns and group talk in call sequences” http://www.pnas.org/content/early/2013/10/15/1307941110.abstract?sid=436b380e-a146-4ef1-ab2f-c131f936246c

Lähde: Aalto-yliopiston tiedote

 

 

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »