Kemiallisia reaktioita molekulaaristen säiliöiden sisällä

Arvostetussa Nature Chemistry -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa on selvitetty molekulaarisen säiliön sisällä kaasufaasissa tapahtuvia kemiallisia reaktioita ja niiden tehokkuuteen liittyviä tekijöitä. Jyväskylän yliopistossa tutkimuksesta vastasi yliopistonlehtori Elina Kalenius. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä professori Oren A. Schermanin (University of Cambridge) ja professori Werner M. Naun (Jacobs University, Saksa) tutkimusryhmien kanssa. Kaleniuksen osuus on tehty Suomen Akatemian rahoituksella.

Molekyylien sisäisten kemiallisten reaktioiden ymmärtäminen on tärkeää sekä uusien katalyyttisten materiaalien kehittämisen että entsyymien toiminnan tutkimisen kannalta.

Kyseessä on ensimmäinen systemaattinen tutkimus koskien molekulaaristen tynnyrin mallisten säiliöiden sisällä substraatille tapahtuvia kaasufaasireaktiota. Säiliön ja substraatin muodostamaa kompleksia pitävät koossa heikot molekyylien väliset vuorovaikutukset. Havaitut kemialliset reaktiot ovat näin ollen ainutlaatuisia, koska tyypillisesti kaasufaasissa tämänkaltaiset heikot kompleksit erottautuvat niitä aktivoitaessa jälleen lähtöaineikseen, säiliöksi ja substraatiksi, ilman kemiallista reaktiota.

Työssä hyödynnettiin massaspektrometriaa sekä laskennallisia menetelmiä ja selvitettiin kuinka tekijät, kuten aktivaatioenergia, pakkautuminen sekä ylimääräinen tyhjä tila säiliön sisällä, vaikuttavat reaktioiden tapahtumiseen ja niiden tehokkuuteen. Tulokset ovat tärkeitä tutkijoiden yrittäessä ymmärtää supramolekulaarista reaktiivisuutta sekä katalyyttisiä ja entsymaattisia reaktioita.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Elina Kalenius, p. 040 805 4474, elina.o.kalenius@jyu.fi

T.-C. Lee , E. Kalenius*, A. I. Lazar, K. I. Assaf, N. Kuhnert, C. H. Grün, J. Jänis, O. A. Scherman, W. M. Nau, Chemistry inside molecular containers in the gas phase, Nat. Chem. 2013,  DOI:10.1038/NCHEM.1618 (published online 8.4.2013)

Lähde: Jyväskylän yliopiston tiedote

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »