SV EN

Suomen Akatemia kannattaa yhteistä strategiaa EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle

(25.5.11) 

Suomen Akatemian mukaan korkeatasoinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta on avainasemassa ihmisten, ympäristön ja yhteiskuntien hyvinvoinnin edistämisessä, ja se on myös elinvoimaisen yritystoiminnan perusta. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta antaa yhteiskunnille valmiuksia uusiutua ja löytää ratkaisuja niiden kohtaamiin haasteisiin. Suomen Akatemia pitää tärkeänä, että EU tukee korkeatasoista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Akatemia myös kannattaa Euroopan  komission vihreän kirjan pääajatusta EU:n eri tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmien yhdistämisestä kannatettavana.

Suomen Akatemia esitteli  EU:n tutkimus- ja innovointirahoituksen tulevaisuutta koskevaa vihreää kirjaa käsittelevän lausuntonsa  eduskunnan sivistysvaliokunnalle 10.6.

Laatu rahoitusohjelman keskiöön

Suomen Akatemian mielestä uuden tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelman peruslähtökohtien ja sisältöjen tulee tukea korkeatasoista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Akatemia katsoo, että laadun tulee jatkossakin olla keskeisin ja määräävä rahoituskriteeri.

Meneillään olevassa EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmassa on osoitettu rahoitusta eurooppalaisen huippututkimuksen rahoittamiselle Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) kautta. ERC-rahoitusta jaetaan puhtaasti tieteellisen laadun ja innovatiivisuuden perusteella.  Akatemian mukaan ERC on osoittautunut todelliseksi menestykseksi. Se on ottanut käyttöön uusia menettelytapoja rahoituksen haku- ja hallintokäytäntöjen keventämiseksi ja tutkijat ovat ottaneet tämän ilolla vastaan.

Rahoitusohjelmat yksinkertaisemmiksi

Tutkimuksen aineistot ja laitteistot ovat perusedellytys tutkimuksen tekemiselle useimmilla tieteenaloilla, Suomen Akatemia korostaa lausunnossaan. Suurten aineistojen kokoaminen ja ylläpitäminen tai laitteistojen perustaminen ja rakentaminen vaativat usein niin suuria ponnistuksia, että yksittäiset maat eivät niitä pysty toteuttamaan. Niinpä yhteistyö ja yhteiset rahoitusjärjestelyt ovat useissa tapauksissa luonteva tapa hoitaa näitä tutkimuksen aineistoihin ja kalliisiin laitteistoihin liittyviä kysymyksiä.

Tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmien yhdistämisellä on tarkoitus yksinkertaistaa EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen hakumenettelyjä ja hallintoa. Akatemia katsoo, että yksinkertaistaminen on vietävä ennakkoluulottomasti niin pitkälle kuin mahdollista tutkimus- innovaatiorahoitusohjelmien kaikilla osa-alueilla. EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmien lähtökohtana tulee olla luottamuksen lisääminen rahoituksenhakijoita kohtaan.

Suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastattava

Suomi, Eurooppa ja maailma ovat jatkuvasti suurten kysymysten edessä. Kuinka torjumme ilmastonmuutosta? Miten vastaamme ikääntyvien yhteiskuntien mukanaan tuomiin haasteisiin?  Kuinka takaamme kestävän energiantuotannon nyt ja tulevaisuudessa? Parhaimmilla ja luovimmilla tutkijoilla on keskeinen rooli tieteen ja innovaatioiden edistämisessä sekä suuriin tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa.  Tästä syystä myös Suomen Akatemia katsoo, että EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta tulee suunnata näiden haasteiden tutkimiseen.

Samat suureet haasteet koskevat yhteiskuntia yli rajojen. Valtioiden tulisi yhdistää voimiaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi. Akatemian yhtyy linjaukseen, jonka mukaan EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien tulee tarjota rahoitusta tällaisen toiminnan koordinointiin.

Lisätietoja:

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »