SV EN

Akatemiaprofessori Ilkka Hanski saa 4 miljoonan kruunun pikku-Nobelin

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan
akatemiaprofessori Ilkka Hanskille on myönnetty Ruotsin kuninkaallisen
tiedeakatemian pikku-Nobeliksi kutsuttu Crafoord-palkinto. Neljän
miljoonan Ruotsin kruunun arvoinen palkinto on eräs maailman suurimpia
tiedepalkintoja. Palkinto ojennetaan ensimmäisen kerran pohjoismaalaiselle
tutkijalle.

Palkinto myönnettiin lukuisten ekologian tutkimusta edistäneiden
lähestymistapojen, käsitteiden ja menetelmien kehittämisestä. Ekologit
ympäri maailmaa hyödyntävät Hanskin kehittämiä malleja tutkiessaan
eliöiden selviytymistä pirstoutuneissa elinympäristöissä. Ihmisen
maankäyttö ja ilmastonmuutos aiheuttavat luonnon elinympäristöjen
pirstoutumista.

Palkintoperustelujen mukaan yli 30 vuoden työuran tehnyt Hanski on eräs
maailman merkittävimmistä ekologeista. Hän on tehnyt
metapopulaatiobiologiasta ekologian piirissä huomattavan tutkimusalan.
Metapopulaatiobiologia keskittyy pirstoutuneissa elinympäristöissä elävien
lajien tutkimiseen. Tavoitteena on selvittää lajien selviytymisen
reunaehdot ja etsiä keinoja, joilla lajit voisivat selvitä
ihmisvaikutuksen puristuksessa.

Hanski on tutkinut erityisesti hyönteispopulaatioita monissa eksoottisissa
paikoissa, kuten Madagaskarilla, Borneolla ja Grönlannissa. Erityisen
tunnettu hän on kuitenkin kenttätutkimuksistaan Ahvenanmaalla elävän
täpläverkkoperhosen ekologiasta ja evoluutiobiologiasta.
Täpläverkkoperhosella suoritetusta tutkimuksesta on tullut
maailmanlaajuisesti tunnettu mallisysteemien klassikko.

Hanskin artikkelit ovat alallaan erittäin viitattuja. Hanskin tieteellinen
tuotanto on kokonaisuudessaan poikkeuksellisen merkittävä. Hän on
kirjoittanut yli 200 tieteellistä artikkelia ja useita kokoomateoksia.
Hanski johtaa metapopulaatiobiologian kansallista huippuyksikköä, joka
yhdistää teoreettista ja kokeellista populaatiobiologiaa. Tutkimustuloksia
hyödynnetään muun muassa kansainvälisessä ja kansallisessa
suojelualuesuunnittelussa. Tutkimustuloksilla voidaan edistää luonnon
monimuotoisuuden säilymistä.

Crafoordin säätiö perustettiin vuonna 1980, ja ensimmäinen tiedepalkinto
myönnettiin vuonna 1982. Vuosittaisen palkinnon tarkoituksena on tukea
tähtitieteen, matematiikan, geotieteen, biotieteen (painotus ekologiassa)
ja nivelreuman perustutkimusta. Palkittavat tieteenalat täydentävät
Nobel-palkinnon piirissä olevia tieteenaloja. Tänä vuonna
palkitsemisvuorossa olivat biotieteen tutkijat.

Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia on perustettu vuonna 1739. Se on
itsenäinen organisaatio, jonka tavoitteena on edistää tiedettä ja lisätä
sen merkitystä yhteiskunnassa. Tiedeakatemia jakaa Crafoord-palkinnon
ohella muun muassa fysiikan ja kemian ja taloustieteen Nobel-palkinnot.

Edellisten Crafoord-palkinnon saaneiden nimet löytyvät pdf-dokumentista
osoitteessa
http://kva.se/Documents/Priser/Crafoord/2010/crafoordprize_82-10.pdf.

Lisätietoa Crafoord-palkinnosta löytyy osoitteesta www.crafoordprize.se.

Lähde: Helsingin yliopisto

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »