Suomalaisilta löytyi vaikeaa impulsiivisuutta
aiheuttava perimän muutos

(27.12.10)

Suomalaisten alkoholistimiesten impulsiivisen humalaväkivallan taustalta löytyi aivojen välittäjäaineenvaihduntaan vaikuttava geenivirhe. Samaa mutaatiota ei ole löytynyt muista väestöistä.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian Kansantautien genetiikan tutkimuksen huippuyksikön sekä Päihteet ja addiktio -tutkimusohjelman tutkimusta. Se on tehty yhteistyössä Helsingin yliopistossa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja Yhdysvaltain National Institutes of Healthissä. Siinä on löydetty perimän muutos, joka saattaa johtaa väkivaltaiseen impulsiiviseen käytökseen alkoholin vaikutuksen alaisena. Tutkimus julkaistiin 23. joulukuuta arvostetussa Nature-lehdessä.

Tutkimuksessa löydettiin serotoniinireseptori 2B:n geenistä (HTR2B) tavallisessa väestössä suhteellisen harvinainen mutaatio, joka lisäsi tuntuvasti toistuvan impulsiivisen väkivaltakäytöksen riskiä. Löydetty perimän muutos muuttaa tavallisen aminohappoa säätelevän emäskolmikon niin sanotuksi stop-kodoniksi. Tämä johtaa siihen, että mutaation kantajilla geeniä ei lueta kokonaisuudessaan.

Serotoniini on yksi hermosolujen viestinvälityksen välittäjäaineista, joka liittyy muun muassa käyttäytymisen ja mielialan säätelyyn; serotoniinia pidetään yhtenä tärkeänä tekijänä ihmisen impulsiivisen väkivaltaisen käyttäytymisen, itsetuhoisuuden ja tuhopolttokäyttäytymisen taustalla.

Tutkimusaineisto koostui yli 9 000 henkilöstä, joista noin 3 000 edusti Yhdysvaltojen väestöä tai maailmanlaajuista etnistä jakautumaa, ja loput noin 6 000 olivat suomalaisia. Suomalaisaineistossa oli mukana Helsingin yliopiston oikeuspsykiatrian tutkijoiden kokoama väkivaltarikollisten ryhmä: 228 alkoholisoitunutta miestä, jotka olivat syyllistyneet impulsiivisiin väkivaltarikoksiin. Heillä oli myös lisääntynyt riski itsetuhokäytökseen.

Serotoniinireseptorin mutaatio löytyi 97 suomalaiselta, joista 17 oli alkoholisoituneita väkivaltarikollisia. Muista väestöistä mutaatio löytyi vain yhdeltä yhdysvaltalaiselta naiselta, joka osoittautui suomalaistaustaiseksi. Suomalaisväestöstä mutaation kantajia on reilu prosentti.

Tutkijat korostavat, että geenimuutos yksinään ei riitä impulsiivisen ja väkivaltaisen käytöksen laukaisijaksi; valtaosa mutaation kantajista on täysin normaalisti käyttäytyviä ihmisiä.

"Tähän mutaatioon näyttää liittyvän suuria ongelmia vain alkoholisoituneilla miehillä voimakkaiden humalatilojen yhteydessä. Suomalaisesta humalaväkivallasta tämä geenivirhe selittää arvioni mukaan noin kahdeksan prosenttia, mutta kysymyksessä ovat juuri sellaiset väkivaltarikokset, jotka näyttävät saaneen alkunsa täysin mitättömästä ulkoisesta ärsykkeestä ja ovat käsittämättömiä sekä ulkopuolisille että jälkeenpäin yleensä myös tekijälle itselleen", sanoo oikeuspsykiatrian professori Matti Virkkunen Helsingin yliopistosta.

Serotoniinireseptori 2B:n yhteys impulsiiviseen käyttäytymiseen osoitettiin myös hiirikokeissa: Poistogeeniset hiiret, joilla kyseistä reseptoria ei ole, käyttäytyivät impulsiivisemmin kuin verrokit. Tutkimukset alkoholin vaikutuksesta poistogeenisten hiirten käyttäytymiseen ovat meneillään.

"Nämä tutkimustulokset lisäävät ymmärrystämme impulsiivisuuden mekanismeista. On kuitenkin muistettava, että impulsiivisuus on monimuotoinen ja useasta tekijästä koostuva ominaisuus, jonka ilmentymisestä nyt löydetty perimän muutos selittää vain pienen osan", toteavat tutkimukseen osallistuneet huippuyksikön johtaja, professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta ja professori Tiina Paunio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Lisätietoja antavat:

Viite: 

Bevilacqua,L, Maroteaux L, Kaprio J,  Yuan Q, Tikkanen R,  Paunio T, Zhou Z, Wedenoja J, Doly S, Diaz S,  Hodgkinson CA, Dell?Ósso L, Suvisaari J, Coccaro E, Rose RJ, Peltonen L, Virkkunen M, Goldman D.  A population-spesific stop codon in the  HTR2B gene co-segregates with severe impulsivity. Nature, 2010

Lähde: Helsingin yliopiston tiedote

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »