Riikka Lehtonen

1.sija, Kansallinen sarja
Riikka Lehtonen, Lahden yhteiskoulun lukio

Prostituoitujen käsitykset itsestään sekä parisuhteista ja seksuaalisuudesta.
(4 000 euroa)

Kilpailutyö

Prostituutiolla tuetaan itsetuntoa

Prostituoitujen henkilökohtainen elämä ja syyt hakeutua kiisteltyyn ammattiin herättivät Riikka Lehtosen, 19, kiinnostuksen jo lukion alussa. Prostituutio on mediassakin pinnalla ollut ilmiö, jota on käsitelty lähinnä ainoastaan yhteiskunnallisena ongelmana. Halusin tässä tutkimustyössäni selvittää, keitä prostituoidut oikeasti ovat ja mitä heidän yksityiselämäänsä kuuluu, Lahden yhteiskoulun lukiossa opiskeleva Riikka toteaa.

Kiinnostava tutkimuskokonaisuus oli rajattu kolmeen tutkimusongelmaan: Miten seksin myyminen vaikuttaa prostituoidun parisuhteeseen? Miten prostituoitu kokee oman seksuaalisuutensa? Miten seksin myyminen on muokannut prostituoidun minäkuvaa ja käsitystä omasta naiseudesta?

Riikka haastatteli kolmea nuorta naista, jotka elättävät itsensä myymällä seksipalveluita ja elävät parisuhteessa. Haastateltavat hän löysi prostituoitujen myynti-ilmoitusten kautta. Riikka toteaa teemahaastatteluun olleen erinomainen tapa kerätä tietoa, sillä haastattelun edetessä prostituoidut avautuivat yhä enemmän elämästään, mikä auttoi tutkijaa saamaan yleiskuvan seksin myymisen kielletystä maailmasta.

Itsetuntoa ja huomiota

Riikka havaitsi, että vaikka haasteltujen prostituoiden elämäntilanteet olivat erilaisia, jokainen heistä koki seksin myymisen nostavan itsetuntoa. Taloudellisten syiden lisäksi myös huomionkaipuu, oma päätäntävalta ja työn vapaa luonne nousivat tärkeimpien perustelujen joukkoon, miksi he pysyttelivät toistaiseksi alalla.

Jokainen haastateltu oli kokenut parisuhteessaan jonkin asteista mustasukkaisuutta ja kumppaniensa hetkittäistä seksuaalista torjumista. Riikka toteaa työssään, että parisuhde kulkee prostituution ehdoilla, sillä haastateltavat vaativat kumppaneiltaan täydellistä ymmärtämystä ja tukea asialle. Kumppaneita myös arvioitiin pääasiassa sen perusteella, miten he suhtautuvat prostituutioon.

Rohkea, onnistunut toteutus alusta loppuun

Rohkea ja omaperäinen idea tarttua vaikeaan ja tärkeään aiheeseen sai kiitosta työn arvioijilta. Haastattelujen selkeä rajaus kolmen tutkimuskysymyksen ympärille toteutettiin onnistuneesti.  Riikan työssä näkyy selkeästi tekijän oma panos ja se, että hän on nähnyt vaivaa aiheensa eteen.

Riikka on onnistunut kirjoittamaan työnsä ennakkoluulottomasti. Sujuvan ilmaisun lisäksi hänen työnsä vahvuuksina pidettiin myös johdonmukaista empiirisen aineiston hankintaa ja analysointia. Tutkimus on toteutettu onnistuneesti alusta loppuun asti. Työllä on myös yhteiskunnallista merkitystä: tällaista rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta tieteellisessä työssä juuri kaivataan!

 PL 131, HAKANIEMENRANTA 6, 00531 HELSINKI, PUH. (09) 774 881, FAKSI (09) 7748 8372, VIKSU@AKA.FI