Biotalouden strategiset tutkimuskokonaisuudet

Suomen Akatemia toteutti yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa biotaloutta koskevan arviointi- ja ennakointihankkeen vuonna 2014. Hanke kartoitti erityisesti biotalouteen ja maa- ja metsätaloustieteisiin liittyviä tulevaisuuden tutkimustarpeita. Ennakointihankkeen loppuraportissa korostetaan, että biotalouteen liittyvät monitasoiset ilmiöt edellyttävät tutkijoilta tieteenalojen välistä yhteistyötä.  

Arviointi- ja ennakointihanke muodostui kahdesta osasta, biotalouden tutkimusta koskevasta kyselystä sekä keväällä ja syksyllä 2014 järjestetyistä työpajoista. Hankkeen toteutukseen osallistui noin 140 tutkijaa maa- ja metsätaloustieteiden, luonnontieteen, tekniikan, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloilta.

Ennakointiraportti määrittelee biotalouden uusiutuvien luonnonvarojen kestäväksi hoidoksi ja käytöksi sekä niistä valmistetuiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Tärkeitä biotalouden tuotteita ovat ruoka ja energia, sekä monet muut biomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut. Raaka-aineita saadaan maaperästä, vedestä, metsistä ja pelloilta. Biotalouden tavoitteita ovat vihreä kasvu, alalle syntyvät uudet työpaikat sekä kestävän kehityksen mukainen yhteiskunta, joka pohjautuu korkean lisäarvon tuotteisiin ja palveluihin. Kestävän biotalouden avulla voidaan edistää globaalien suurten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hallintaa tai luonnonresurssien ylikulutuksen vähentämistä.

Hankkeen johtoryhmä:

Ennakointihankkeen johtoryhmän puheenjohtajana toimi professori Mari Walls Suomen Akatemian bio- ja ympäristötieteiden tutkimuksen toimikunnasta ja jäseninä professorit Riitta Julkunen-Tiitto ja Annika Kangas Suomen Akatemian bio- ja ympäristötieteiden tutkimuksen toimikunnasta, valtioneuvoston kanslian tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith sekä tutkimusjohtaja Mikko Peltonen ja apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa maa- ja metsätalousministeriöstä.  

Viimeksi muokattu 19.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »