SV EN

Avoin tiede

Avoimen tieteen edistäminen on yksi Suomen Akatemian tutkimuspoliittisista tavoitteista.  Akatemia on sitoutunut edistämään Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan 2014-2017 toimenpiteitä ja ottaa rahoituspäätöksiä tehdessään huomioon avoimen tieteen edistämisen suunnitelluissa tutkimushankkeissa.

Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä kehottaa hankkeita avaamaan tutkimusaineistonsa ja -menetelmänsä. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Tieteen avoimuutta tulee edistää tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

Avoin julkaiseminen

Suomen Akatemia korostaa laatua tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Akatemia edellyttää rahoittamiaan tutkijoita huolehtimaan siitä, että Akatemian rahoituksella tuotetut julkaisut saatetaan mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti avoimesti kaikkien saataviksi rinnakkaistallentamalla julkaisut koneluettavassa muodossa sopivaan julkaisuarkistoon tai -tietokantaan, josta ne ovat maksutta saatavissa.

Artikkeli voidaan julkaista myös avoimesti open access -julkaisusarjassa, jolloin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta. Akatemia suosittelee avointa julkaisemista vihreän tai kultaisen mallin mukaisesti.

Vihreässä mallissa artikkeli julkaistaan perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä ja tallennetaan rinnakkain avoimesti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon. Akatemia sallii kansainvälisten rahoittajien käytäntöjen mukaisen karenssiajan, joka on korkeintaan kuusi kuukautta, paitsi humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille joilla se on korkeintaan 12 kuukautta[1].

Kultaisessa mallissa artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti open access -julkaisussa, jolloin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja jossa artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. Usein kustantaja kerää kirjoittajamaksun, jonka voi sisällyttää hankkeen tutkimuskuluihin. Tässäkin tapauksessa tulee artikkeli tallentaa myös rinnakkaisjulkaisuarkistoon.

Akatemia ei suosittele julkaisemista hybridimallia käyttävissä julkaisuissa, jossa samalle julkaisijalle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että yksittäisen artikkelin avoimuudesta.

Akatemialta voi hakea rahoitusta tutkimuskuluihin, jotka aiheutuvat tutkimustulosten julkaisemisesta. Rahoitus haetaan lomakkeen kohdassa Hankkeen rahoitus/Palvelut, ja perustellaan tutkimussuunnitelmassa.

Aineistojen avaaminen

Suomen Akatemialle tehtävään hakemukseen tulee sisältyä tutkimushankkeen tai tutkimusinfrastruktuurihankkeen aineistonhallintasuunnitelma, jossa kerrotaan

 • miten hanke aikoo hankkia ja käyttää tietoaineistoja
 • mitkä ovat hankkeen käyttämien ja synnyttämien aineistojen omistus- ja käyttöoikeudet
 • miten tuotettuja tietoaineistoja aiotaan säilyttää ja mahdollistaa niiden myöhempi käyttö
 • miten tuotettuja tietoaineistoja tullaan avaamaan muiden tutkijoiden käyttöön hankkeen aikana ja sen päätyttyä.

Akatemia kehottaa rahoittamiensa hankkeiden vastuullisia johtajia tallettamaan ja avaamaan hankkeensa tutkimusaineiston oman tieteenalansa kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD, joka ottaa vastaan myös esimerkiksi humanistisia ja terveystieteellisiä aineistoja
 • FIN-CLARIN -järjestelmä (kieliaineistot)
 • OKM:n avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) palvelut
  -       avointen aineistojen julkaisualusta AVAA
  -       tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin
  -       tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA
 • CERNin Zenodo-arkisto
 • European Data Infrastructure EUDAT -tallennuspalvelu kaikille tieteenaloille.

Lisää tietoa avoimesta tieteestä

[1]

European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020.

Viimeksi muokattu 21.8.2015
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »